Immunförsvaret 
Vissa människors immunförsvar fungerar bättre än andras, detta pga god kosthållning, livsstilsval och genetik. Vissa är mer mottagliga för infektioner än andra. Dåliga kostvanor så som lågt intag av frukt och grönsaker (vitaminer, mineraler och antioxidanter) samt högt intag av socker och förädlade livsmedel, kan negativt påverka immunförsvaret. Brist på motion och stressig livsstil kan också spela roll till ett sänkt immunförsvar.
 

När kan Sambucol hjälpa?
 

Året runt:

Sambucol kan tas året runt.
 

Vid första tecknet:

När man börjar känna sig nere eller när vänner i din omgivning börjar bli förkylda.
 

Under vintertid:

Viss forskning tyder på att immunsystemets funktion är nedsatt i kalla klimat så låg utetemperatur främjar överföring och utveckling av viruset. Men det verkar mer troligt att människor tenderar att stanna inne mer under de kallare månaderna och i närheten av stora grupper av människor vilket gör det enklare att sprida viruset. Det finns nu också bevis för att virus sprids lättare i torr luft. När det är kallt ute är luften torrare både utomhus och inne, detta gör det lättare för bakterier att passera från en person till en annan.
 

Inför en viktig händelse (såsom bröllop eller liknande):

Ta Sambucol med C-vitamin för att stödja immunsystemets naturliga funktion.